fbpx

Grę miejską można wykorzystać na wiele sposobów w procesie formowania zespołu, od fazy budowania zespołu, przez podsumowanie etapów pracy, po formę nagrody.

Gra stwarza szereg nowych, nieoczekiwanych sytuacji, w których zespół może się wykazać.

W organizowanych przez nas grach zawsze staramy się wyważyć ilość elementów rywalizacji i zabawy. Dzięki temu uczestnicy z jednej strony angażują się emocjonalnie wzmacniając tym samym więzi grupowe, a z drugiej nie traktują gry ambicjonalnie, co mogłoby nadszarpnąć pozytywne relacje. W swojej ofercie posiadamy gotowe scenariusze gier przygotowanych specjalnie z myślą o imprezach i programach mających na celu budowanie zespołu pracowników. Są to między innymi scenariusze: Creative room, Casino Royale oraz City Zoom. Każdy inny scenariusz z naszej oferty możemy zmodyfikować tak, aby szczególnie sprzyjał budowaniu relacji zespołowych. Możemy także przygotować indywidualny scenariusz, który będzie realizował konkretne cele i zamierzenia określone przez klienta (np. identyfikację z marką, prezentację produktu).

Gra miejska doskonale nadaje się do kształtowania w zespole poczucia wspólnego celu. Cel gry jest zawsze bardzo konkretnie określony. Zespoły dążąc do jego realizacji wykonują wspólnie zadania mając świadomość, że mają one realne znaczenie. Ciekawe i nieskomplikowane fabuły naszych gier sprzyjają organizacji zespołu wokół celu określonego w fabule (odnalezienie skarbu, złamanie szyfru, uratowanie społeczności). Zatrudniani przez nas animatorzy budują atmosferę, która ułatwia graczom zaangażowanie w grę i identyfikację z odgrywanymi w grze postaciami.

Dobra komunikacja zespołowa jest niezbędnym składnikiem sukcesu zespołu podczas gry miejskiej. Zadania typu adventue wymagają szybkiego podejmowania decyzji i sprawnego porozumiewania się graczy. Formy komunikacji, które stosuje zespół mogą być obserwowane i rejestrowane przez animatorów. Uwagi animatorów i zarejestrowany materiał mogą być później punktem wyjścia do analizy i ewentualnych zmian.

Podczas gry miejskiej w sposób naturalny pojawiają się normy i zasady współpracy grupowej. Elementy fabularne wprowadzają graczy w konkretną sytuację, która wymaga od nich odpowiedniego zachowania. Inaczej zachowuje się tajny agent, a inaczej członek mafii, jeszcze inaczej paparazzi szukający sensacji. W każdej z tych sytuacji Animatorzy nie pozostają obojętni na sposób zachowania się graczy. Zachęcają i wspomagają utożsamianie się graczy z postaciami i fabułą gry. Istnieje też możliwość przygotowania scenariusza, który będzie prezentował i wzmacniał identyfikację graczy ze stosowanymi w firmie zasadami pracy (standardami postępowania, dress code, kodeksem etycznym itp.)

Gra miejska w oczywisty sposób narzuca zespołowe rozwiązywanie problemów. Uczestnicy są zawsze podzieleni na zespoły (maksymalnie 4 osobowe). Wiele zadań, które stoją przed graczami ma bądź jasno określony wymóg udziału wszystkich graczy, bądź takie ograniczenie czasowe, które wymusza współpracę i udział całego zespołu. Fabuła gry może przypisywać graczom konkretne profesje lub unikalne umiejętności co dodatkowo narzucać będzie współpracę przy rozwiązywaniu problemu. Jeżeli w firmie klienta kładzie się nacisk na jakąś konkretną metodę rozwiązywania problemów czy podejmowania decyzji scenariusz gry będzie naciskał na taką właśnie metodę pracy zespołów.

Podczas gry miejskiej bardzo łatwo zaobserwować lub zaprezentować role grupowe(np. inicjatora-wspierającego,poszukiwacza informacji, analityka, koordynatora itp.). Zadania wymagają kreatywności, stawiają graczy w sytuacjach niespodziewanych (kradzież bagażu, porwanie członka zespołu). W takich sytuacjach animatorzy biorący udział w grze mają okazję obserwować i rejestrować zachowania graczy ujawniające prezentowane przez nich postawy. Z drugiej strony scenariusz gry może narzucać, zgodne z oczekiwaniami klienta, role poszczególnym graczom poprzez fabułę i specjalne zasady.

Zaufali nam:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Warianty cenowe naszych gier miejskich

Oferujemy różne możliwości organizacji gier dopasowane do różnych budżetów i oczekiwań klientów.
 • Standard
 • Gra według naszego standardowego scenariusza ze wszystkimi elementami zapewniającymi emocjonującą i ciekawą rozrywkę.
 • Prowadzenie gry przez konferansjera
 • Infolinia dla graczy
 • System SMS
 • Podzielna nagroda dla najlepszego zespołu
 • Animatorzy w strojach tajnego agenta
 • Profesjonalne materiały dla graczy
 • Premium
 • Gra według naszego standardowego scenariusza z dodatkowymi wodotryskami dodatkowo budującymi klimat, emocje i zabawę.
 • Prowadzenie gry przez konferansjera
 • System SMS/MMS/VMS
 • Indywidualne nagrody dla graczy w trzech najlepszych zespołach
 • Animatorzy w kostiumach teatralnych z opcjonalną charakteryzacją
 • Profesjonalne materiały dla graczy
 • Gadżety elektroniczne
 • Na zamówienie
 • Gra przygotowana od zera na podstawie briefu klienta. Zawierająca określone przez klienta motywy, wiedzę o firmie, dowolny sprzęt i techologie
 • Dostosowanie gotowego scenariusza lub przygotowanie nowego według założeń klienta
 • Prowadzenie gry przez konferansjera
 • Infolinia dla graczy
 • System SMS/VMS/MMS według życzenia klienta
 • Dostępne wszystkie gadżety firmowe
 • Profesjonalne materiały dla graczy
 • Gra w wybranej aplikacji lub z fizycznymi materiałami według oczekiwań klienta
Cena organizacji gry jest uzależniona od ilości osób i zespołów biorących udział w grze, a także innych indywidualnych ustaleń z klientem. W celu uzyskania szczegółowej wyceny dla konkretnej grupy prosimy o kontakt

rysunek ciasteczka Żeby nasza strona działała dobrze i cieszyła oko wykorzystujemy ciasteczka. Więcej powagi. Dzięki za info!